Vultr全新16个机房测速地址[官方]

作者: 丘山 分类: Vultr机房 发布时间: 2019-05-29 13:20

Vultr中文网整理了Vultr官方提供的16个最新机房的测速地址,大家可以下载100M或者1G的文件,看看你的网络到特定机房的速度如何。

城市 国家/地区 地址 100MB测速 1G测速
迈阿密 佛罗里达 fl-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
亚特兰大 佐治亚州 ga-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
纽约(新泽西州) 新泽西州 nj-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
多伦多 加拿大 tor-ca-ping.vultr.com 100MB 1GB
巴黎 法国 par-fr-ping.vultr.com 100MB 1GB
达拉斯 德克萨斯州 tx-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
伦敦 英国 lon-gb-ping.vultr.com 100MB 1GB
芝加哥 伊利诺伊 il-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
法兰克福 德国 fra-de-ping.vultr.com 100MB 1GB
阿姆斯特丹 荷兰 ams-nl-ping.vultr.com 100MB 1GB
洛杉矶 加州 lax-ca-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
硅谷 加州 sjo-ca-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
悉尼 澳大利亚 syd-au-ping.vultr.com 100MB 1GB
西雅图 华盛顿州 wa-us-ping.vultr.com 100MB 1GB
新加坡 新加坡 sgp-ping.vultr.com 100MB 1GB
东京 日本 hnd-jp-ping.vultr.com 100MB 1GB

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注